Skocz do zawartości

Witaj na AF Club - forum foto i video :-)
Zarejestruj się już teraz aby uzyskać dostęp do rewelacyjnych funkcji. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się, będziesz mógł tworzyć tematy, pisać posty, dodawać zdjęcia do galerii na forum, uczestniczyć w świetnych fotograficznych pojedynkach, konkursach, budować grupę znajomych w swoim profilu, wysyłać prywatne wiadomości, aktualizować status, zarządzać profilem i wiele innych. Dołącz do naszej społeczności miłośników foto i video już teraz! Ten komunikat zostanie usunięty po zalogowaniu.
Logowanie Nowe konto
Zdjęcie

Lightroom - moduł Develop

adobe lightroom lightroom develop

 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
4 odpowiedzi w tym temacie

#1
kris

kris

  Stały bywalec

 • Moderator
 • 1542 postów
 • Locationsilesia

W pierwszej cz??ci pokaza?em jak rozpocz?? prac? z Lightroom'em.
Teraz czas na najlepsze tj. panel Develop! 

17_LR2-develop.jpg

powi?ksz >>

 
 
 
Tutaj dzieje si? magia, poniewa? dopiero tutaj wida?, na jak wiele sta? nasz aparat, a dok?adniej - matryc?. Zobaczcie sami do?? skrajny przypadek, kiedy to posiadanie pliku RAW uratowa?o zdj?cie:

30_LR2-before-after-2.jpg

powi?ksz >>

 

 

 

 
Modu? ten dzieli si? na 4 obszary:
1. Lewy panel
2. Zdj?cie -  z podgl?dem na ?ywo wprowadzanych zmian
3. Dolny pasek narz?dzi
4. Prawy panel z narz?dziami do obrbki zdj??

18_LR2-develop-opis.jpg

powi?ksz >>

 

 
 

Dodatkowo na dole mo?emy mie? pasek ze zdj?ciami w katalogu, a na grze pasek z innymi modu?ami. W wi?kszo?ci przypadkw szkoda miejsca na ten dwa panele. Cz?sto rwnie? lewy panel mam schowany. Schowa? panele mo?emy skrtami: TAB (boczne panele) i SHIFT+TAB (panele boczne, grny i dolny) lub klikaj?c w strza?eczki:

19_LR2-develop-skryt.jpg

powi?ksz >>

 

 
 
 
Opis LEWEGO PANELU w module Develop:
1. Navigator - podgl?d zdj?cia, ktry jak dla mnie ma jedn? ciekaw? funkcj?: podgl?d presetu, bez jego zastosowania tzn. po najechaniu myszk? na li?cie presets w okienku Navigator mamy podgl?d, jak zdj?cie b?dzie wygl?da?. Sprawd?cie sami:

20_LR2-navigator.jpg

powi?ksz >>

 

 
2. Presets - lista wbudowanych i w?asnych gotowych ustawie? korekcji zdj??. Presety to ?wietny usprawniacz pracy. Mo?emy korzysta? z tego co przygotowa?o Adobe, mo?emy tworzy? w?asne ( ikonka "+" w grnym prawym rogu panelu "presets"), mo?emy tak?e importowa? presety np. ?ci?gni?te z sieci, ktre nale?y przenie?? do odpowiedniego katalogu na komputerze (u mnie na Windowsie 10 to  C:\Users\NazwaU?ytkownika\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Develop Presets\)
 
Presety mo?emy stosowa?
- pojedynczo (klikaj?c dla ka?dego zdj?cia w nazw? wybranego presetu),
- zastosowa? je dla wi?kszej ilo?ci zdj?? (Library -> Quick Develop -> Saved Presets -> wybr preseta)

21_LR2-preset-library.jpg

powi?ksz >>

 

- zastosowa? przy importowaniu zdj??,

22_LR2-preset-import.jpg

powi?ksz >>

 

- przypisa? do wszystkich nowych zdj?? z tego modelu aparatu, z aparatu o konkretnym numerze seryjnym (je?li jest w EXIFie) lub z konkretnym ustawieniem ISO.
 
O tej ostatniej mo?liwo?ci ma?o kto wie, a znacznie przy?piesza prac?. Ju? pokazuj?, jak ustawi? domy?lne parametry.
W pierwszej kolejno?ci ustalamy w jakiej sytuacji maj? by? zastosowane domy?le ustawienia: Edit -> Preferences (skrt CTRL+ , ), zak?adka "Presets"

23_LR2-preset-default1.jpg

powi?ksz >>

 

- nie zaznaczaj?c nic - domy?le ustawienia b?d? przypisane do konkretnego modelu aparatu,
- zaznaczaj?c "Make defaults specific to camera serial number" - domy?lne ustawienia b?d? przypisane do aparatu z konkretnym numerem seryjnym (je?li aparat zapisuje go w EXIFie),
- zaznaczaj?c "Make defaults specific to camera iso setting" - domy?lne ustawienia b?d? przypisane do wybranych warto?ci ISO dla konkretnego modelu aparatu.
Je?li ju? wybrali?my nasze preferencje mo?emy przej?? do stworzenia domy?lnych ustawie?.
W panelu Develop zastosuj wybrany preset lub dostosuj ustawienia obrbki wg w?asnych potrzeb. Nast?pnie wciskaj?c na klawiaturze "ALT" w dolnym prawym rogu pojawi si? "Set Default":

24_LR2-preset-default2.jpg

powi?ksz >>

 

 
 
Wciskaj?c "Update to Current Settings" zapiszemy ustawienia:

25_LR2-preset-default3.jpg

powi?ksz >>

 

 

 

Od teraz importuj?c zdj?cia z konkretnego modelu / aparatu / zdj?cia z wybran? warto?ci? ISO b?d? mia?y zastosowane z automatu wybrane ustawienia! Je?li uda?o Ci si? przebrn?? przez ten opis i wdro?y? to rozwi?zanie to skrcisz czas, ktry trzeba po?wieci? na obrbk?.
 
3.  Snapshots - tzw. migawki
W trakcie obrbki zdj?cia mo?emy zapisywa? r?ne wersje i prze??cza si? mi?dzy nimi szybko. Ja osobi?cie z tego nie korzystam, poniewa? dla r?nych wersji zdj?cia (np. kolor oraz czarno-bia?e) stosuj? wirtualne kopie.
 
4. Historia
Tutaj do naszej dyspozycji jest ca?a nasza praca, krok po kroku. Klikaj?c w poszczeglne pozycje z listy, cofamy si? do tego miejsca naszej obrbki. Uwa?ajcie z tym panelem. Je?li cofniecie si? o kilka krokw wstecz w historii obrbki, a nast?pnie wykonacie jak?kolwiek zmian? na zdj?ciu (np.korekt? ekspozycji), automatycznie ta cz??? historii, o ktr? si? cofn?li?my zostanie nadpisana. Skomplikowane co napisa?em, ale chcia?em Was ostrzec. Sam kilka razy straci?em kilka krokw obrbki.

26_LR2-historia.jpg

powi?ksz >>

 

 
 
5. Collections - czyli kolekcje/zbir zdj??
Panel, ktry pomaga w organizacji biblioteki zdj??.
 

 
Je?li nie potrzebujecie, ktrego? z powy?szych paneli mo?ecie je schowa?, klikaj?c prawy przyciskiem myszy w puste, ciemne miejsce:

27_LR2-mniej.jpg

powi?ksz >>

 

 
 
Opis DOLNEGO PASKA NARZ?DZI w module Develop:

28_LR2-pasek-dolny.jpg

powi?ksz >>

 

1. Przed i po - na kilka sposobw mo?emy zobaczy? zdj?cie przed i po obrbce:

29_LR2-before-after.jpg

powi?ksz >>

 

30_LR2-before-after.jpg

powi?ksz >>

 

 
2. Flaga (skrt "P") - czyli jeden ze sposobw oznaczania zdj?cia. Ja flag? oznaczam zdj?cie, na ktrym sko?czy?em obrabia? zdj?cia w danym katalogu.
3. Gwiazdki (skrt klawisze numeryczne "1 - 5")- najwa?niejszy sposb oznaczania zdj??. Cz??? aparatw wspiera ten system i zapisuje dane w EXIFie. Sposb ten ?wietnie si? nadaje do selekcji zdj??.
4. Kolorowa etykieta (label) - jak wy?ej, jest to jeden ze sposb na oznaczania zdj??.
5. Poprzednie/Nast?pne zdj?cie.
6. Pokaz zdj?? katalogu, z ktrego obrabiamy zdj?cia.
7.  Zoom - r?ne warto?ci dopasowania rozmiaru zdj?cia do ekranu: 
     - Fit - dopasuje zdj?cie na wysoko?? lub szeroko??  (co d?u?sze),
     - Fill - wype?nia ekran w ca?o?ci zdj?ciem (wi?c cz??ci zdj?cia nie b?dziemy widzie?, je?li ma inne proporcje bokw, jak nasz ekran),
     - warto?ci zmniejszaj?ce zdj?cie: 1:16; 1:8; 1:4; 1:2 (czyli 50% rozdzielczo?ci zdj?cia)
     - warto?? 1:1 czyli powi?kszenie zdj?cia do 100% jego rozdzielczo?ci,
     - warto?ci powi?kszaj?ce: 2:1; 4:1; 8:1; 11:1.
Co ciekawe je?li ustawimy, ktr?? z opcji powi?kszenia lub pomniejszenia wtedy b?dziemy mogli w prosty sposb prze??cza? si? miedzy dopasowaniem Fit, a wybran? warto?ci? dzi?ki skrtowi na klawiaturze "Z".
8. Siatka - pomocnicze linie, dzi?ki ktrym mo?na ?atwiej dostrzec krzywe kadry, dystorsje lub w prosty sposb wyznaczy? tzw. z?ote punkty. Mo?na dostosowa? g?sto?? siatki oraz wybra? kiedy ma si? pojawia?. Ja mam ustawione AUTO - wtedy siatka pojawia si? podczas korzystania z narz?dzia kadrowania (skrt "R").
9. Soft Proofing - to nic innego, jak mo?liwo?? podgl?du, ktre kolory na zdj?ciu nie zostan? poprawnie odwzorowane m.in. na wydruku lub innym monitorze. 
10. Podobnie, jak w przypadku lewego panelu, tak i na dolnym pasku mo?emy wybra?, ktre z opcj? s? widoczne (strza?ka w dolnym prawym rogu):

31_LR2-mniej.jpg

powi?ksz >>

 

 
Dolny pasek mo?emy schowa? lub pokaza? skrtem klawiszowym "T"
 
 
Opis modu?u DEVELOP podzieli?em na dwie cz??ci. W nast?pnej opisz? prawy panel z narz?dziami do obrbki zdj??. Do zobaczenia, do przeczytania za tydzie?.


FF + 15 | 35 | 55 | 135 | 500 
thank god i'm a photographer


#2
kris

kris

  Stały bywalec

 • Moderator
 • 1542 postów
 • Locationsilesia

 Ci?g dalszy opisu modu?u DEVELOP

 
 
PRAWY PANEL w module Develop

32.0develop.jpg

 
1. Histogram - to graficzny wykres opisuj?cy ile informacji jest w jasnych obszarach, a ile w ciemnych. W mocnym skrcie, dzi?ki niemu dowiemy si?, czy na zdj?ciu s? obszary prze?wietlone i/lub niedo?wietlone. W przypadku LR histogram w czasie rzeczywistym reaguje na wprowadzane zmiany na zdj?ciu, co pomaga kontrolowa? wp?yw obrbki na efekt finalny. 
Po klikni?ciu w strza?k?: 
- w grnym lewym rogu LR kolorem niebieskim wska?e niedo?wietlone obszary, je?li s?

32.1histogram-niedos.jpg

powi?ksz >>

 
 
- w grnym prawym rogu LR kolorem czerwonym wska?e prze?wietlone obszary, je?li s?

32.2histogram-przesw.jpg

powi?ksz >>

 
Skrtem klawiszowym "J" mo?emy w??czy? lub wy??czy? podgl?d przepale?/niedo?wietle?. Cz?sto z tego korzystam.
 
 
W okienku Histogramu dodatkowo wy?wietlaj? si? podstawowe parametry zdj?cia (ISO, ogniskowa, przys?ona, czas na?wietlania) lub kolor RGB je?li najedziemy myszk? na zdj?cie (pipeta).
Na samym dole okienka pojawia si? informacja "Oryginal photo" lub "Smart Preview" - informacja, czy zdj?cie, ktre obrabiamy jest dost?pne w oryginale, czy jest to specjalna wersja podgl?dowa. Smart Preview opisz? p?niej. 

34.1org.jpg


34.2smartprev.jpg


 
W??czanie i wy??czanie 
Ka?de z poni?szych narz?dzi lub paneli mo?emy w ka?dej chwili wy??czy? lub w??czy?, dzi?ki czemu mo?emy np. zobaczy? wp?yw danego panelu/narz?dzia lub tymczasowo si? pozby? efektw jego dzia?a?. S?u?y do tego ten przycisk:

36.1kenefel.jpgNarz?dzie Brush wy??czone:

36.2brush-before.jpg

powi?ksz >>Narz?dzie Brush w??czone:

36.3brush-after.jpg

powi?ksz >> 
2. Narz?dzia:

35.tools.jpg

 
Crop (skrt "R") - przycinanie zdj?cia.
Do dyspozycji mamy oryginalne proporcje bokw, szereg z gry przygotowanych (np.16:9, 1:1), ale mo?emy te? ustawi? swoje proporcje lub klikaj?c na k?dk? uwolni? blokad? i dowolnie dostosowywa? proporcje. 
Pozycja "Angle" pomaga nam wyprostowa? kadr. Mo?emy skorzysta? z poziomicy (po lewej stronie napisu Angle) lub z suwaka.
Do naszej dyspozycji jest jeszcze "Constrain to Image". Zaznaczaj? t? opcj? LR przytnie kadr, tak by nie by?o bia?ego, roboczego obszaru, ktry pojawia si? np. po stworzeniu panoramy lub po skorzystaniu z "Transform" (o tym poni?ej), kiedy to prostujemy kadry w pionowej lub poziomej p?aszczy?nie. 

37.crop.jpg

powi?ksz >>

 
Spot Removal (skrt "Q") - usuwanie plam/brudu. 

38.1spot.jpg

powi?ksz >>


Ile razy okaza?o si?, ?e wrzucili?cie zdj?cie do neta i kto? Wam napisa?: "wszystko fajnie, ale te plamy na zdj?ciach zb?dne" lub "mg?by? wyczy?ci? matryc?". Mo?e i mg?by?, ale je?li jest ju? za p?no, LR pomaga nie tylko w ich usuwaniu, ale i w ich dostrzeganiu. Wystarczy podczas korzystania z tego narz?dzia u?y? skrtu "A" na klawiaturze. Pojawi si? podgl?d, dzi?ki ktremu ?atwiej dostrze?emy plamy:

38.2spot.jpg

powi?ksz >>

 
Niestety z mojego do?wiadczenia wynika, ?e LR nie do ko?ca dobrze sobie radzi z wynajdywaniem plam. Bazuje na kontra?cie. Dlatego mo?emy go wspomc i na czas korzystania z tego narz?dzia polecam podnie?? kontrast do 100.
 
 
Red Eye Correction - usuwanie efektu czerwonych oczu.
Mnie si? niestety nie trafia ten problem (plus korzystania z zewn?trznej lampy, nieskierowanej na wprost), wi?c nie mam nawet przyk?adu dla Was. Jak wida? nawet Adobe nie traktuje tego narz?dzia bardzo powa?nie - bo co to za narz?dzie, ktre nawet nie ma swojego skrtu klawiszowego! 
 
Graduated  Filter (skrt "M") -  narz?dzie symuluj?ce filtr po?wkowy.

39.1gradient.jpg

powi?ksz >>


Bardzo cz?sto z tego korzystam. Najlepiej by?oby mie? przed obiektywem filtr po?wkowy, a nast?pnie mie? czas na to by z niego korzysta?. Ja niestety posi?kuj? si? tym narz?dziem, ktre stara si? z ca?ych si? wykorzysta? mo?liwo?ci formatu RAW, by symulowa? (o tyle, o ile) filtry po?wkowe szare i koloryzuj?ce z r?n? mi?kko?ci? przej?cia. 
 
Do naszej dyspozycji jest szereg standardowych korekt (m.in.:ekspozycja,cienie, ostro??), s? te? dodatkowe takie jak:  Moir (redukuj?cy efekt mory) oraz Defringe (redukuj?cy abberacj? chromatyczn?). Jest tak?e mo?liwo?? koloryzacji (kliknij w prostok?t przy napisie "color"). 
 
Od wersji 6 narz?dzie to otrzyma?o ?wietne usprawnienie: edycj? maski p?dzlem. Po na?o?eniu filtra, mo?emy klikn??  "Brush" w grnym prawym rogu panelu narz?dzia "Graduated  Filter" lub skrtem "SHIFT + T". Teraz p?dzelkiem w precyzyjny sposb mo?emy powi?ksza? lub pomniejsza? obszar filtru!  Podgl?d obszaru zastosowanego filtru mo?emy zobaczy? wciskaj?c liter? "O", a kolor podgl?du maski mo?emy zmieni? na czerwony, zielony, bia?y, szary za pomoc? skrtu "SHIFT + O".
 
Bonus w LIGHTROOM CLASSIC CC 
Najnowszy Lightroom Classic CC dodatkowo posiada Range Mask, funkcj? za pomoc? ktrej zaw??amy zakres dzia?ania Gradient Filter.

39.3gradient-lr-cc.jpg

 
Mo?emy okre?li? zakres maski:
- color - na podstawie koloru, ktry wybieramy pipet? (w jednym lub w wielu miejscach by z?apa? wi?ksz? palet? kolorw)

39.4gradient-lr-cc.jpg

powi?ksz >>

 
- luminance - na podstawie jasno?ci, ktr? okre?lamy suwakami

39.5gradient-lr-cc.jpg

powi?ksz >>


39.6gradient-lr-cc.jpg

powi?ksz >>


 
 
Radial Filter (skrt "SHIFT + M")  - filtr ko?owy.

40.radial.jpg

powi?ksz >>


W istocie rzeczy dok?adnie to samo co Graduated  Filter tylko, ?e w postaci okr?gu/owalu. 
Jedyna r?nica w mo?liwo?ciach to "Invert Mask" za pomoc?, ktrego decydujemy, czy maska ma by? wewn?trz zaznaczonego okr?gu, czy na zewn?trz.
 
Brush (skrt "K") - p?dzelek.

41.1brush.jpg

P?dzelkiem zaznaczmy obszar zdj?cia, ktry chcemy edytowa?, a p?niej do naszej dyspozycji mamy mo?liwo?ci takie jak w przypadku filtrw Gradient i Radial: od korekcji balansu bieli, przez ekspozycj? do mory i abberacji chromatycznej.
W przypadku p?dzla decydujemy jeszcze o jego rozmiarze, mi?kko?ci, przep?ywie i g?sto?ci. 

R?nica mi?dzy Feather, Flow i Density:

41.2brushes-type.jpg

powi?ksz >>


 
Dodatkowo mamy mo?liwo?? skorzystania z automatycznej maski, ktra u?atwia wychwytywanie kraw?dzi malowanego fragmentu zdj?cia (na podstawie kontrastu i koloru). Funkcja ta u?atwia prac?, ale nie zawsze daje rad?. Po prostu nale?y rozwa?nie stosowa? "Auto Mask".

Auto Mask WY??CZONY

41.3brush-noautomask.jpg

powi?ksz >>


Auto Mask W??CZONY

41.4brush-automask.jpg

powi?ksz >>


 
Lightroom daje do naszej dyspozycji dwa zapisane p?dzelki "A" i "B" oraz gumk? "Erase". Mi?dzy zwyk?ym p?dzelkiem, a gumk? w szybki sposb mo?emy prze??cza? si? za pomoc? skrtu "ALT".
 
Rozmiar p?dzelka mo?na zmieni?: 
- przesuwaj?c suwaczkiem "Size",
- u?ywaj?c klawiszy nawiasw kwadratowych: "[" lub "]",
- korzystaj?c z rolki na myszce (z tego korzystam najcz??ciej).
 
PINy, czyli szpilki u?atwiaj? prac? z wieloma r?nymi korekcjami p?dzelka, a tak?e filtrw Gradient i Radial. Je?li jednak jest ich zbyt du?o, mo?e doj?? do sytuacji, ?e nie wida? obszaru zdj?cia, ktry korygujemy, bo piny nam zas?aniaj? np. oko. Mo?emy wy??czy? lub w??czy? ich podgl?d klawiszem "H". 

41.5brush-piny.jpg

powi?ksz >>


 
Bonus w LIGHTROOM CLASSIC CC 
Podobnie, jak w Gradient Filter, tak i tutaj LR Classic CC dodaje Range Mask.
 
 
3.Basic - panel z podstawowymi suwakami do korekcji zdj?? w kolorze lub czerni i bieli. Nie b?d? opisywa? ka?dego suwaczka. Ka?dy z nich jest dobrze nazwany, a najlepsz? nauk? b?dzie ogl?danie efektu wprowadzanych zmian. Przywracanie suwaka do pozycji 0 mo?emy uzyska? przed podwjne klikni?cie w suwaczek lub nazw? funkcji.

42.1basic.jpg

 
Istotnym narz?dziem tego panelu jest pipeta do wyznaczenia koloru bia?ego balansu bieli. Z do?wiadczenia wiem, ?e lepiej jest skierowa? pipet? (skrt "W") na obszar szary, a nie bia?y (jak sugeruje nazwa). 

42.2pipeta.jpg

powi?ksz >>


 
4.Tone Curve - krzywe tonalne.

43.4tonecurve.jpg

powi?ksz >>


Dla mnie najwa?niejsza funkcja programu do obrbki zdj??. Dzi?ki krzywym mo?emy w precyzyjny sposb zarz?dza? jasno?ci? i kontrastem w jasnych i ciemnych partiach. Pozornie nie rzucaj?cy na kolana panel, a ilo?? mo?liwo?ci i ich moc jest ogromna.
Zmian krzywych mo?emy dokona? na 3 sposoby:

43.0tonecurve.jpg

powi?ksz >>

 
- bezpo?rednio na zdj?ciu (tzw. dragging),
- suwakami,
- edytuj?c lini? krzywych - atutem tej opcji jest dost?pna edycja wszystkich kolorw RGB(j.w.) lub osobno kana?u czerwonego, zielonego lub niebieskiego. Dzi?ki czemu mo?emy wykona? tzw. color grading:

43.3tonecurve.jpg

powi?ksz >>


43.6tonecurve-rgb.jpg

powi?ksz >>

 
5.HSL / Color / B&W
HSL - czyli zarz?dzanie kolorami z podzia?em na: odcie? (hue), saturacj? (saturation), jasno?? (luminance).
Najwygodniej z tego narz?dzia korzysta? przez "dragging"(przesuwak?), czyli wybieraj?c to narz?dzie:

44.1hsl.jpg

powi?ksz >>

 
a nast?pnie na zdj?ciu klikaj?c na wybrane miejsce i przytrzymuj?c lewy przycisk myszy przesuwaj?c myszk? w gr? zwi?kszamy a w d? zmniejszamy: jasno??, saturacj? lub odcie?.

44.2hsl.jpg

powi?ksz >>


 
Ten sposb na korzystanie z HSL ma ten atut, ?e zmienia kolory, dok?adnie te ktre wska?emy. Zwr?cie uwag?, ?e np, rozja?niaj?c li?cie nasza ingerencja zmienia warto?ci w g?wnej mierze koloru zielonego, a tak?e i ??tego (mniej). R?cznie ustawiaj?c parametry korzystaj?c z suwaczkw wi?kszo?? z nas ruszy?aby tylko zielonym. 
 
Color - w gruncie rzeczy to to samo, co HSL, tylko inaczej pouk?adane (ka?dy kolor jest podzielony na odcie?, saturacj?, jasno??). Niestety "color" zosta? wykastrowany ze wspania?ego narz?dzia "dragging".
 
B&W - wybieraj?c t? opcj?, Lightroom przerabia zdj?cie na czarno-bia?e z automatycznym ustawieniem suwaczkw. Dziwnie to zabrzmi z uwagi na czarno-bia?? wersj? zdj?cia, ale suwaczkami zarz?dzamy jasno?ci? koloru np. przesuwaj?c suwaczek "blue" rozja?niamy lub przyciemniamy te fragmenty naszego czarno-bia?ego zdj?cia, ktre wcze?niej by?y koloru niebieskiego. Jest to moim zdaniem spory atut LR przy konwersji zdj?? kolorowych do BW.
 
6.Split Toning - podzia? tonowania
Ja bym t? zak?adk? nazwa? "koloryzacj?", poniewa? dzi?ki niemu mo?emy zmieni? kolorystyk? zdj?? oraz nada? im r?n? tonacj?. Dowolnie wybrane odcienie nanosimy na najja?niejsze (highlights) i na najciemniejsze (shadows) partie zdj?cia. Dodatkowo mo?emy ustawi? rwnowag? mi?dzy wybranymi kolorami.

45.1split.jpg

powi?ksz >>


45.2split.jpg

powi?ksz >>7.Detail - wyostrzanie i redukcja szumw.
Podczas korzystania z tego narz?dzia polecam ostro?no??, poniewa? bardzo ?atwo przesadzi?, dlatego suwaczkami operuj powoli.
Prac? w tym miejscu warto zacz?? od wybrania fragmentu zdj?cia, ktre jest powi?kszone do 100%, najlepiej wybra? fragment zdj?cia, ktry pokazuje kontrastowe miejsca w zasi?gu g??bii ostro?ci. Klikamy tutaj:

46.detail.jpg

powi?ksz >>


Nast?pnie wskazujemy na zdj?ciu, gdzie ma by? powi?kszenie. Mo?emy rwnie? przesuwa? powi?kszenie przytrzymuj?c lewy przycisk myszy i przesuwaj?c myszk? w polu powi?kszenia.
 
Teraz mo?emy bra? si? do dzia?ania!
Wyostrzanie - do naszej dyspozycji LR oddaje 4 suwaki:
- Amount - czyli intensywno?? ostrzenia,
- Radius - czyli promie? dzia?ania wyostrzania,
- Detail - ilo?? szczeg?w,
- Masking - zasi?g naniesionych zmian.
 
Ja zaczynam od maski. Polecam korzysta? z tego suwaka wraz z wci?ni?tym klawiszem "ALT", dzi?ki czemu zdj?cie zobaczymy w specjalnym podgl?dzie pokazuj?cym zasi?g miejsc, ktre b?dziemy wyostrza?:

47.1sharp.jpg

powi?ksz >>


47.2sharp.jpg

powi?ksz >>

 
Korzystanie z pozosta?ych suwakw pozostawiam wyczuciu, poniewa? do tematu wyostrzania, jak i odszumiania trzeba podej?? indywidualnie do ka?dego zdj?cia lub serii zdj??.
 
Odszumianie - suwaki podzielone zosta?y na dwie kategorie: Luminance (redukuje czarno-bia?e ziarno) oraz Color (redukuje kolorowe zabarwienia).
Ja zaczynam odszumianie od kolorowych zabarwie? (suwak "color"). LR domy?lnie ustawia ten suwak na 25 (w przypadku JPG-w b?dzie to 0), ale polecam zweryfikowa?, czy akurat ta warto?? jest odpowiednia poniewa? przesuni?cie suwaka zbyt daleko mo?e powodowa? blakni?cie kolorw na zdj?ciu.

48.1noise.jpg

powi?ksz >>


48.2noise.jpg

powi?ksz >>

 
Po dokonaniu korekty przebarwie? kolorowych warto wrci? do suwaka "luminance", ktrego tak?e zalecam stosowa? z wyczuciem. Im wi?ksza warto?? tego suwaka, tym zdj?cie robi si? bardziej mydlane:

48.3noise.jpg

powi?ksz >>

 
 
8.Lens Corrections  - korekta wad optycznych: dystorsji, aberracji chromatycznej i winietowania.
Adobe narz?dzie to podzieli?o na:
- Profile - automatyczna korekcja wad z biblioteki obiektyww,
- Manual - r?czne korygowanie wad optycznych.
 
Lightroom posiada spor? baz? skorygowanych obiektyw i liczba ta z ka?d? aktualizacj? ro?nie.

49.1lens.jpg

powi?ksz >>


Zdj?cie bez korekcji:

49.3lens-before.jpg

powi?ksz >>


Zdj?cie z korekt?:

49.4lens-after.jpg

powi?ksz >>

 
Niemniej jednak nadal jest sporo pozycji do uzupe?nienia. Cz??? z nich mo?emy pobra? z oglnodost?pnej bazy obiektyww skorygowanych przez prywatnych fotografw. S?u?y do tego program "Adobe Lense Profile Downloader". 

49.2lens.jpg

powi?ksz >>


 
Mo?emy sami stworzy? taki profil korzystaj?c z programu "Adobe Lens Profile Creator", ale jest to do?? ?mudny proces, dlatego do naszej dyspozycji jest tak?e manualne korygowanie wad

Bez r?cznej korekty abberacji chromatycznej:

49.5lens-abber.jpg

powi?ksz >>


Po wprowadzeniu r?cznej korekty abberacji chromatycznej:

49.6lens-abber.jpg

powi?ksz >>

 
 
 
9.Transform - przekszta?ca zdj?cie w p?aszczy?nie pionowej, poziomej, obraca zdj?cie, rozci?ga lub ?cie?nia, skaluje lub przesuwa w pionie i poziomie. Innymi s?owy tym narz?dziem mo?emy np."wyprostowa?" przechy? na zdj?ciu. Mo?emy zda? si? na automatyczn? korekcj? lub za pomoc? suwakw dokona? tego r?cznie. Je?li w trakcie korzystania z tego narz?dzia pojawi si? bia?a powierzchnia robocza, po klikni?ciu opcji "Constrain Crop", zdj?cie zostanie przyci?te tak, by nie by?o wida? bia?ej powierzchni. 

Zdj?cie bez korekty:

50.1transform.jpg

powi?ksz >>


Zdj?cie z korekt?:

50.2transform.jpg

powi?ksz >>


Zdj?cie z wy??czon? opcj? "Constrain Crop"

50.3transform.jpg

powi?ksz >>


Zdj?cie z w??czon? opcj? "Constrain Crop"

50.4transform.jpg

powi?ksz >>

 
 
 
 
10.Effects - dodawanie winiety czarnej lub bia?ej oraz dodawanie ziarna.
"Post-crop Vignetting" - czyli winieta po przykadrowaniu. W panelu "Lens Corrections" rwnie? mo?emy doda? winiet?, wi?c po co powiela? narz?dzia? Poniewa? w tamtym panelu dodajemy lub usuwamy winiet? na pe?nym kadrze, a w przypadku kiedy przytniemy kadr lepiej zastosowa? winiet? z panelu "Effects". 

Winietowanie ustawione w panelu Lens Corrections na przykadrowanym zdj?ciu:

51.1effects.jpg

powi?ksz >>


Winietowanie ustawione w panelu Effects na przykadrowanym zdj?ciu:

51.2effects.jpg

powi?ksz >>


 
"Grain" czyli symulacja ziarna znanego z analogowej fotografii.

51.3effects.jpg

powi?ksz >>

 
 
 
 
11.Camera Calibration
Ka?dy aparat posiada wbudowane profile kolorystyczne. Canon ma Picture Style, Nikon Picture Control, Fujifilm: Film Simulation itd. Panel Camera Calibration symuluje te profile. Z automatu ustawiony jest Adobe Standard, ale dla ka?dego aparatu ma inny zestaw dost?pnych profili:

52.1ccalibration.jpg


52.2ccalibration.jpg


52.3ccalibration.jpg

 
Istnieje mo?liwo?? wgrania swoich profili kolorystycznych - do czego zach?cam i o czym pewnie napisz? w swoim czasie.
Poza tym mamy mo?liwo?? korekty kolorw RGB (czerwony, zielony, niebieski) na suwaczkach.
W panelu tym Adobe umo?liwia tak?e zmian? silnika, na ktrym pracuje. Do tej pory LR zmieni? swj silnik: w 2003, 2010 i 2012. By?o to szczeglnie pomocne w okresie przej?ciowym. Dzisiaj nie widz? powodu do zmiany. 

FF + 15 | 35 | 55 | 135 | 500 
thank god i'm a photographer


#3
kris

kris

  Stały bywalec

 • Moderator
 • 1542 postów
 • Locationsilesia
Im wi?cej czasu sp?dza si? u?ywaj?c danego programu, tym bardziej powinno si? d??y? do u?atwiania i skracania czasu potrzebnego by doj?? do zamierzonego efektu. G?wnym 'skracaczem' czasu s? presety, czyli gotowe zestawy ustawie? panelu Develop. Z czasem jednak jest ich na tyle sporo, ?e coraz rzadziej si? tam zagl?da, a do tego trudno o preset idealny, czyli taki ktry pasuje do wszystkich zdj??, do ka?dej sytuacji o?wietleniowej. 
Sporym udogodnieniem, dzi?ki ktremu przy?pieszam swoj? prac? jest synchronizacja ustawie?. Wystarczy obrobi? jedno zdj?cie z serii, a nast?pnie - korzystaj?c z synchronizacji - przenosimy wybrane ustawienia. Mog? by? wszystkie ustawienia, w??cznie z przykadrowaniem, p?dzelkami itd., ale rwnie dobrze mo?e by? tylko jeden z parametrw. Jak tego dokona?? Je?li mamy ju? obrobione zdj?? - nasz wzr ustawie? do przeniesienia na inne kadry - trzeba zaznaczy?, ktre zdj?cia maj? si? zsynchronizowa?. Mo?emy to robi? w module Library lub Develop. Po wybraniu zdj??, w dolnym prawym rogu pojawi si? przycisk "Sync..." czyli "Synchronizacja ustawie?". Mo?emy skorzysta? ze skrtu "CTRL + SHIFT + S"
53.sync.jpg
 
Pojawi si? okno wyboru ustawie? do przeniesienia na inne zdj?cia. Mo?emy zaznaczy? wszystkie, wybrane lub jedno. Po wybraniu nale?y klikn?? przycisk: "Synchronize". Teraz Lightroom przeniesie wybrane ustawienia na wskazane zdj?cia.
54.syncwindow-m.jpg
 
 
Istnieje jeszcze jedna mo?liwo?? przenoszenia ustawie?, a dok?adniej ich kopiowanie. ?wietne uzupe?nienie synchronizacji, ktra odbywa si? na z gry okre?lonej liczbie zdj??. W tym przypadku mo?emy skopiowa? wybrane ustawienia do pami?ci i w sytuacji, kiedy b?dziemy chcieli, ktre? z kolejnych zdj?? obrobi? w ten sam sposb, szybkim skrtem program je zastosuje na wybranym zdj?ciu. Do kopiowania ustawie? s?u?y skrt "CTRL + SHIFT + C", natomiast do wklejania "CTRL + SHIFT + V". Podobnie, jak w przypadku synchronizacji mo?emy wybra? wszystkie ustawienia lub wybrane parametry.
55.copywindow-m.jpg
 
Co istotne - po wy??czeniu Lightroom'a skopiowane ustawienia usuwaj? si? z pami?ci podr?cznej. Tak?e je?li Wam zale?y na zachowaniu ustawie? na przysz?o??, mo?ecie zapisa? je jako preset. 
56.presetnew_m.jpg
 

FF + 15 | 35 | 55 | 135 | 500 
thank god i'm a photographer


#4
Tadeusz.O

Tadeusz.O

  Stały bywalec

 • Użytkownicy
 • PipPipPipPip
 • 170 postów

Kawa? dobrej roboty!  :clapping: 
Wiedzia?em sporo - cho? nie wszystko, a o skrtach to ju? w ogle - jednak przez rok nieu?ywania, i kolejny u?ywania sporadycznie, coraz bardziej dawa? mi si? we znaki efekt sklerozy.
Wiele sobie przypomnia?em, sporo dowiedzia?em. Dzi?kuj?!  :wub: 

Wiem, ?e to kupa roboty, ale zapytam nie?mia?o - czy b?dzie co? o innych panelach, no i o pozosta?ych mo?liwo?ciach tego wspania?ego programu?

(mia?o by? jeszcze o smart preview, collection, i nie tylko...)

Cho? patrz?c na komentarze, to sztuka dla sztuki i odzew zerowy niemal.
Mo?e, jakby? to wrzuci? na yt, albo spichrisa (i w??czy? op?aty :huh: ) - by?by wi?kszy odbir?

 


Użytkownik Tadeusz.O edytował ten post 10 czerwiec 2018 - 01:51

 • kris lubi to

#5
kris

kris

  Stały bywalec

 • Moderator
 • 1542 postów
 • Locationsilesia

Ciesz? si? bardzo, ?e pomog?em :) 

 

Fakt, sporo pracy i wysi?ku mnie to kosztowa?o, ale faktycznie - powiedzia?o si? A i B, wi?c trzeba lecie? dalej z tym alfabetem. Niemniej jednak, jak sam zauwa?y?e?, znikomy odbir demotywuje. Zw?aszcza, ?e jest to wiedza, za ktr? sporo ludzi ?yczy sobie p?aci?. 

 

My?l? jednak, ?e z przyjemno?ci? napisz? i opublikuj? nast?pne cz??ci. Lightroom jest niesamowitym narz?dziem. ??czy ?wiat sprz?tu, ze ?wiatem nieograniczonej wyobra?ni twrcw. 


FF + 15 | 35 | 55 | 135 | 500 
thank god i'm a photographer


Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: adobe lightroom, lightroom, develop

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych