Systemy sygnalizacji pożarowej są najważniejszym elementem automatyki pożarowej, stanowią bardzo szybką formę wykrywania pożaru i szybkiego powiadamiania o zagrożeniu

2019-07-16

Centrale serii 200 oferują jedną z najbardziej rozbudowanych funkcjonalności wśród konwencjonalnych systemów sygnalizacji pożarowej. Sygnalizator dźwiękowy to element systemu sygnalizacji pożaru, służący do ogłaszania alarmu pożarowego, za pomocą dźwięku. Jesteś zainteresowany zakupem systemy sygnalizacji pożarowej http://dekk.pl/systemy-sygnalizacji-pozaru.html firmy SATEL? Systemy sygnalizacji pożarowej są najważniejszym elementem automatyki pożarowej, stanowią bardzo szybką formę wykrywania pożaru i szybkiego powiadamiania o zagrożeniu. W celu zapewnienia ciągłego sprawnego funkcjonowania instalacja systemu sygnalizacji pożaru powinna być regularnie przeglądana i poddawana obsłudze technicznej. Firma FIRETECH zajmuje się zarówno projektowaniem, jak i wykonawstwem systemów sygnalizacji pożaru. Posada ona rozbudowane systemy samokontroli i diagnostyki, które podnoszą jej efektywność pracy. Centrale serii 100 zostały wyposażone we wszystkie najpotrzebniejsze funkcje wymagane w certyfikowanych systemach sygnalizacji pożarowej, zapewniając przy tym łatwa instalację i uruchomienie. Dopasowana centrala sygnalizacji pożarowej jest niezwykle ważnym elementem systemu PPOŻ. System sygnalizacji pożaru pozwala na odpowiednio wczesne ostrzeżenie osób przebywających w budynku o zagrożeniu pożarem i konieczności ewakuacji. Czy sama instalacja sygnalizacji pożarowej znajdująca się w centrum przetwarzania danych może stanowić jakieś zagrożenie dla systemów komputerowych? Punktowe optyczne czujki dymu posiadają systemy kompensacji zabrudzeń, pomagające uniknąć fałszywych alarmów i zmniejszyć częstotliwość czyszczenia detektorów. Systemy sygnalizacji pożaru projektujemy na centralach produkowanych przez firmy. Odpowiednio skonfigurowane systemy automatycznie powiadamiają właściwe jednostki, uruchamiają wentylację pożarową i otwierają strefy kontroli dostępu. Sercem każdego systemu sygnalizacji włamania i napadu jest centralka alarmowa, do której przyłączone są czujki alarmowe, jak i elementy sygnalizacyjne (sygnalizatory akustyczne i optyczne). Na rynku systemów sygnalizacji pożarowej pojawił się system CSP stworzony przez Polską firmę Satel znaną z wysokiej klasy systemów alarmowych. System sygnalizacji pożarowej powinien być jednym z podstawowych elementów wyposażenia obiektu. Systemy sygnalizacji pożarowej zbudowane z użyciem centrali POLON charakteryzują się przede wszystkim niezawodnością. Centrala przeciwpożarowa Systemu sygnalizacji pożaru wyposażona jest w wyświetlacz i panel, które umożliwiają identyfikację i lokalizację alarmów (uszkodzeniowych, alarmowych) oraz ich obsługę. Do budynków, w których konieczne jest zapewnienie najlepszej jakości ochrony przeciwpożarowej, rekomendowane jest użycie centrali sygnalizacji pożarowej firmy Polon-Alfa. Systemy sygnalizacji pożaru posiadają różny poziom komplikacji i dokładności we wskazaniu miejsca zadymienia czy też zagrożenia pożarowego. Do tej magistrali danych moŝe zostać podłączonych aŝ do 3 nieredundantnych urządzeń słuŝących do sygnalizacji i obsługi znajdujących się w odległości mniejszej niŝ 1m od podcentrali.

Aktualności

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018